Krakowski Kazimierz

 

Niecałe sto lat po wydaniu aktu lokacyjnego Krakowa, taki sam przywilej uzyskał od króla Kazimierza Wielkiego obszar w najbliższym sąsiedztwie miasta, zwany odtąd (od nazwiska fundatora) Kazimierzem. A działo się to Roku Pańskiego 1335. W tym czasie obszar ten był rzeczną wyspą, położoną pomiędzy jej aktualnym a starym korytem, które przebiegało przez teren dzisiejszej ulicy Dietla. Kilka lat później do Kazimierza włączono teren sąsiadującej wsi Bawół (okolice dzisiejszej ulicy Szerokiej). Dzisiejsza ulica Stradom zwieńczona Mostem Królewskim nad starym korytem Wisły, była przedmieściem pomiędzy Krakowem a Kazimierzem.

Centralnym plac został wyznaczony w miejscu dzisiejszego Placu Wolnica, stanął na nim ratusz miejski. Miasto Kazimierz otoczono murami ochronnymi z czterema bramami. Jego mieszkańcy uzyskali prawo użytkowania rzek okalających miasto oraz organizowania cotygodniowych piątkowych targów.

Zaraz na początku istnienia miasta powstały kościoły Bożego Ciała i Świętej Katarzyny, a Jan Długosz przebudował kościół Na Skałce oddając go Paulinom.

Momentem przełomowym w historii Kazimierza było przesiedlenie w rejon dzisiejszej ulicy Szerokiej krakowskich Żydów decyzją Jana Olbrachta. Było to efektem konfliktu pomiędzy kupcami polskimi i żydowskimi o prawo do handlu na krakowskim Rynku Głównym. Efektem tego działania był podział Kazimierza na dwie części: jedną zamieszkałą przez Chrześcijan, drugą przez Żydów. Choć stanowiły całość administracyjną i przenikały się w wielu aspektach życia codziennego, Chrześcijański KazimierzŻydowski Kazimierz przez lata zachowywały swą daleko idącą odmienność kulturową.

Z biegiem lat zacierała się odmienność dwóch sąsiadujących miast: Krakowa i Kazimierza, aż pod koniec XVIII wieku, w czasie Sejmu Czteroletniego, postanowiono o włączeniu Kazimierza w struktury Krakowa, jako jednej z dzielnic.

Środa, 21 Sierpień 2019
20:24:46
Kraków - pogoda dzisiaj i jutro:
(prognoza 7-dniowa po kliknięciu)