Chrześcijański Kazimierz

 

Już w połowie XIV wieku rozpoczęto budowę Bazyliki Bożego Ciała. Trwała ona dość długo i była podzielona na kilka etapów, z których ostatni ukończono w 1405 roku. Opiekę nad klasztorem objęli Kanonicy Laterańscy i sprawują ją do dnia dzisiejszego. Kościół posiada największe organy w Krakowie, w bazylice tej pochowany jest także Święty, jest nim Stanisław Kazimierczyk, XV-wieczny kapłan, który całe życie służył i pomagał ubogim mieszkańcom Kazimierza.

W czasie kiedy Kazimierz był osobnym miastem, znaczącą rolę pełnił w nim Ratusz usytuowany na Placu Wolnica. Obecnie znajduje się w nim Muzeum Etnograficzne, a sam plac otaczają liczne kafejki i restauracje.

Nieopodal, przy ulicy Krakowskiej 48 mieści się Kościół Bonifratrów pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. W przylegających do kościoła budynkach mieści się od lat znany w Krakowie Szpital oo. Bonifratrów.

Wyjątkowym miejscem chrześcijańskiego Kazimierza jest barokowa Bazylika oo. Paulinów Na Skałce, gdzie według dawnych przekazów król Bolesław Śmiały zamordował biskupa krakowskiego Stanisława, ogłoszonego później Świętym. W kryptach Bazyliki znajduje się Panteon Zasłużonych, w którym spoczywają między innymi prochy: Jana Długosza, Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego, Adama Asnyka, Józefa Ignacego Kraszewskiego, a z dziejów najnowszych - Czesława Miłosza.

Bardzo znanym i jednym z najstarszych kościołów Kazimierza jest gotycki Kościół Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, położony przy ulicy Augustiańskiej.

Poniedziałek, 24 Czerwiec 2019
18:19:48
Kraków - pogoda dzisiaj i jutro:
(prognoza 7-dniowa po kliknięciu)