Zwierzyniec Krakowski

Najbardziej ekologiczną, pełną zieleni dzielnicą Krakowa jest Zwierzyniec. Od lat jego bardzo znanym elementem są krakowskie Błonia, które można uznać za największą w Polsce, liczącą 48 ha, łąkę położoną w samym centrum miasta. Historia Błoń sięga 1162 roku kiedy to zamożny szlachcic, Jaksa Gryfita z Miechowa, podarował ten teren Klasztorowi Norbertanek w intencji swojej szczęśliwej wyprawy do Ziemi Świętej. W 1366 roku siostry norbertanki przekazały ten grunt miastu w zamian za kamienicę przy ulicy Floriańskiej.

Przez wiele lat Błonia były miejscem wypasu bydła, jedynym w centrum miasta, odkąd w roku 1834 zakazano wyprowadzania krów na krakowskie Planty. Przywilej wypasu bydła na Błoniach przetrwał za to stulecia a zapoczątkowała go decyzja Królowej Jadwigi, która nadała go podkrakowskim wsiom.


W latach 50-tych i 60-tych XX wieku Błonia stanowiły bardzo popularne miejsce popołudniowych i niedzielnych biwaków Krakowian. Trzeba pamiętać, że nie istniało wówczas jeszcze pojęcie wolnego weekendu, a dostępność komunikacyjna terenów poza miastem była znacznie utrudniona wskutek znikomej liczby prywatnych samochodów. W popularności Błoń do dzisiaj zresztą pomaga ich usytuowanie tuż obok pięknego Parku Jordana i pomiędzy dwoma stadionami piłkarskimi Wisły i Cracovii. Na Błoniach odbywały się pierwsze mecze piłkarskie tych klubów (powstałych w 1906 roku), tutaj mieszkańcy miasta oglądali przedwojenne parady wojskowe (jak ta 1933 roku z udziałem Józefa Piłsudskiego), tutaj też w najnowszej historii Polski odbywały się spotkania wiernych z Papieżem Polakiem Janem Pawłem II, w czasie Jego pielgrzymek do ojczystego kraju.

Jeśli mowa o Norbertankach to warto wspomnieć o XII wiecznym klasztorze sióstr położonym tuż nad Wisłą, na Salwatorze. W dawnych czasach miejsce to położone było poza miastem, więc klasztor był wielokrotnie niszczony przez najeźdźców, ostatnia wielka przebudowa miała miejsce w XVI i XVII wieku, a aktualny wystrój świątyni pochodzi głównie z wieku XVIII. Warto dodać, że każdego roku w czwartek po Bożym Ciele z Klasztoru Sióstr Norbertanek wyrusza na swoje harce krakowski Lajkonik, upamiętniając lata, w których Kraków wielokrotnie musiał się bronić przed Tatarami.

Także na Salwatorze, nieco powyżej Klasztoru, usytuowany jest Kościół Najświętszego Salwatora z zachowanymi do dzisiaj XII wiecznymi fragmentami i wyjątkowej urody romańskim prezbiterium.  Wznosząc się jeszcze wyżej, dojdziemy do Kopca Kościuszki, jednego z symboli miasta Krakowa, z którego roztacza się wspaniały widok na miasto. Kopiec ten (jeden z czterech w Krakowie) został usypany przez Polaków, w latach 1820-1823, ku pamięci bohatera narodowego - Tadeusza Kościuszki.

Poniedziałek, 24 Czerwiec 2019
17:52:52
Kraków - pogoda dzisiaj i jutro:
(prognoza 7-dniowa po kliknięciu)